Ventilation

 

  • Vi har 4 ventilationsrengörare med officiell behörighet för mätning och injustering av luftmängder (Suomen LVI-liitto), enda med officiell behörighet i Österbotten.
  • Rengöring av alla typer av ventilationssystem för att få en hälsosam innemiljö.
  • Injustering av luftflöden för att få en korrekt och ekonomisk användnig.
  • Sanering av problemsystem, t.ex. borttagning eller försegling av gamla ljuddämpningsmaterial, byten av fläktar.
  • Serviceavtal
  • Förmånliga filterpaket, möjlighet att få "filterprenumeration".
  • Jonisering av inneluften. Renar luften inomhus från lukter och andra olägenheter, brandrök, mögel osv. Idealisk vid "sjuka hus symtom"

 


Vi tillbringar ungefär 90% av vår tid inomhus och är därför beroende av att vårt inomhusklimat är bra. Under 70-talet tätades många hus för att man ville hushålla med energin, och hus byggda efter 70-talet är i regel mycket täta. En vanlig följd av detta är dålig ventilering, något som antas ligga bakom allt från allergier och andra sjukdomar till kostsamma ”sjuka-hus” -skador som t.ex. mögel. WHO uppger att upp till ca 30% av alla hus i den industrialiserade världen kan betraktas som sjuka.


Idag lider vart tionde barn av astma och fyra av tio barn har någon form av allergi. Vuxna klagar också i allt större utsträckning över symtom som trötthet, huvudvärk, problem med luftrören och klåda – besvär som upphör när de lämnar en viss byggnad eller befinner sig utomhus. Det finns två enkla sätt att förebygga dessa problem:


Se till att ventilationen fungerar optimalt och att hålla luftfuktigheten nere. Hög luftfuktighet ökar risken för kvalsterallergi, eftersom kvalster trivs i fukt och värme. Har luften mer än 50% relativ fuktighet utgör den en grogrund för mögelsvampar, bakterier och dammkvalster. De avger alla ämnen som kan vara obehagliga eller direkt ohälsosamma. Fukt undviks genom att avdunstning förhindras. Genom att lägga locket på kastruller, undvika ymnigt duschande samt att inte ha alltför många krukväxter kan man i de flesta hus hålla luftfuktigheten på en lämplig nivå. Men viktigast av allt är att se till att ventilationssystemet är rent och funktionsdugligt.


Regelbundna kontroller minskar riskerna
I vilken sorts hus du än bor är det viktigt att ventilationssystemet regelbundet ses över. Luftgångarna blir smutsiga med tiden och kan i värsta fall gro igen helt. Låt oss inspektera ditt system och rengöra luftkanalerna, så minskar risken för sjukdom och allergi. Du kommer också att sova bättre om natten och vara piggare om dagen.

 

Här finns en lista med enkla råd på hur man sköter om sitt ventilationssystem.