TorrisblästringBorttagning av målning på betongvägg med torrisblästringsmetod.

 

 

Borttagning av klotter/graffiti med torrisblästringsmetoden.

 

 

Torrisblästring av bil.

 

 

Torrisblästring av transportband