Fastighetsservice

 

  • Desinficering och rengöring med hjälp av torrisblästring eller högtrycksångtvätt (rengöring av nedklottrade väggar, tvättning av golv, fönster, feta ytor osv.)
  • Byte av toppventilatorer och andra ventilationsmaskiner.
  • Rengörning av värmebatterier.
  • Rensning av centraldammsugarrör.
  • Service av luftvärmepumpar