Ett nytänkande för ventilation och värme!

 

Kompakta ventilatorer som sörjer för både till- och frånluft, med återvunnen tillskottsvärme.

 

Tänk på all den tid vi tillbringar inomhus. Omvandla den tiden – dag och natt. Det är då enkelt att förstå att ett bra inomhusklimat är viktigt för hälsa och välbefinnande. Air Star skapar ett fräscht inomhusklimat och en behaglig känsla som får dig och ditt hem att blomstra!

Tidigare var alternativen begränsade. För den som ville ha fullgod ventilation och god ekonomi genom återvinning av värmen i frånluften fanns endast centralstyrda kanalsystem till buds. Nu är det ändring på det.

 

Våra system kräver ingen avancerad installation eller injustering. Ventilatorerna installeras infogat i innerväggen eller på innerväggen. En vanlig ventilationsöppning är det enda som behövs i fasaden för åtkomst av till- och frånluft.

 

Hämta broschyr

 

Referenser: 

AirStar Light   (tack till Timo Lähde)

Mer information hittas på adressen http://www.airstar.se/