15.02.2017

ERHÅLLNA BEHÖRIGHETER

NY-JA Ab skolar sin personal kontinuerligt och som ett resultat av detta kan vi nu som enda företag i

branschen i Österbotten stolta berätta att vi nu har två sotare som är officiellt godkända eldstads- och skorstensgranskare (Paloturvamestarit).

Vidare kan vi även berätta att vi har hela fyra ventilationsrengörare som fått Suomen LVI-liittos behörighet

för mätning och injusterinng av luftmängder, även detta är vi ensamma om att ha i Österbotten.

« Gå till "Aktuellt"