Renare ventilation

Vi är ett företag i Nykarleby med 11 anställda som är experter på allt inom

ventilationsrengöringar och sotning, grundat 1976. I 40 år har vi samlat

erfarenheter och kompetens som gör oss till en ledande aktör i branschen.

 

Ventilationsrengöringar utförs med en stor sakkännedom och en lång erfarenhet.

Vänd dig med förtroende till oss för uppdrag i allt från egnahemshus till stora

industrianläggningar med specialkrav. Även saneringar, filterbyten, injustering

av luftflöden och jonisering av inomhusluften ingår i vår kompetens.

 

Läs mera om vår verksamhet samt vikten av god inomhusmiljö i 

vår infotidning.

 

För vidare information eller offertförfrågningar, vänligen kontakta oss.

 

       

         
         

 

 

 

 Vi finns även på facebook

 

 

 


 

 

 

 

Beställningsblankett

Är sotning skött vid er fritidsbostad?